Znaczek z okazji 1050. rocznicy zwycięskiej bitwy pod Cedynią

24 czerwca br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „1050. rocznica bitwy pod Cedynią”. Nowy walor Spółki upamiętnia pierwsze poświadczone źródłowo starcie w długiej historii polskiego oręża, które zakończyło się sukcesem.

Bitwa pod Cedynią (24 czerwca 972 roku) jest pierwszą zwycięską bitwą państwa Polan, zapisaną na kartach średniowiecznych kronik bp. Thietmara z Merseburga i Brunona z Kwerfurtu – misjonarza i przyjaciela księcia Bolesława Chrobrego. Zaniepokojony wzrostem pozycji księcia Mieszka I wśród plemion słowiańskich, margrabia łużycki Hodon, wspierany przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck, najechał jego ziemie.

 Zwycięstwo polskiego oręża pod Cedynią nie tylko stanowiło punkt zwrotny w konflikcie zbrojnym o utrwalenie wpływów Mieszka I w dolnym biegu Odry i uregulowanie granicy zachodniej. Przede wszystkim dało rodzącemu się Państwu Polskiemu czas, niezbędny do wewnętrznej konsolidacji i ekspansji na południe (w kierunku Małopolski).

 – Znaczek upamiętniający bitwę pod Cedynią i zwycięstwo polskich wojsk, to kolejna emisja, poprzez którą Poczta Polska, oddaje hołd narodowym bohaterom – nie tylko przywódcom ale w tym wypadku także walczącym o nasze ziemie dzielnym rycerzom. To także nasz wkład w edukację historyczną Polaków, nie tylko filatelistów. Utrwalamy pamięć o ważnych wydarzeniach, datach i postaciach, które zapisały ważne karty naszej polskiej historii – powiedział Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

 Na znaczku i kopercie FDC (koperta pierwszego dnia obiegu) przedstawiono fragment mozaiki spod Góry Czcibora, przedstawiającej wyobrażenie bitwy pod Cedynią. Na kopercie FDC (koperta pierwszego dnia obiegu) również przedstawiono fragment mozaiki spod Góry Czcibora przedstawiający wyobrażenie bitwy pod Cedynią.

O znaczku:

autor projektu: Jarosław Ochendzan

liczba znaczków: 1

wartość: 3,60 zł

nakład: 168 000 szt.

technika druku: offset

format znaczka: 31,25 x 43 mm

papier: fluorescencyjny

arkusz sprzedażny: 12 znaczków

data wprowadzenia do obiegu: 24 czerwca 2022 r.

 

źródło: media.poczta-polska.pl/