Poczta Polska – Znaczek z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego

W 2022 roku przypada setna rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski. Na terenie nowopowstałego, autonomicznego województwa śląskiego, powołano do życia Policję Województwa Śląskiego. Z tej okazji Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” wystąpiło z inicjatywą wydania przez Pocztę Polską znaczka emisji „100. rocznica utworzenia policji województwa śląskiego”. Walor filatelistyczny, w nakładzie 5 mln szt., trafił do obiegu 9 czerwca br.

– Rocznica utworzenia Policji Województwa Śląskiego jest doskonałą okazją do tego by przypomnieć, jak niezbędna dla tworzącej się polskiej państwowości na terenie Górnego Śląska była ta formacja. Najnowszy znaczek obiegowy Poczty Polskiej jest połączeniem przeszłości z teraźniejszością. Autor znaczka, Roch Stefaniak,  stworzył kompilację z historycznej odznaki państwowej policji województwa śląskiego z 1932 r. ze współczesną odznaką służbową Polskiej Policji. Do tego dołączył barwy współczesnego województwa śląskiego oraz historyczny herb województwa z lat 20. poprzedniego wieku. Takie połączenie ma pokazać historyczną ciągłość dawnej i obecnej policji oraz wywodzącą się z niej tradycję gorliwej służby społeczeństwu. Nasz znaczek jest symbolicznym podziękowaniem funkcjonariuszom Policji Województwa Śląskiego za ich niezłomność, uczciwość, wierność ideałom i służbę ojczyźnie – mówi wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.

Oprócz znaczka do obiegu trafiła również koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu). W grafikę wkomponowano fotografię z 1925 roku, przedstawiającą uroczysty apel z okazji trzeciej rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego na terenie Komendy Rezerwy w Katowicach. W lewym, dolnym rogu koperty umieszczono logo Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”.

Policja Województwa Śląskiego powstała na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego z 17 czerwca 1922 r. w związku z utworzeniem autonomicznego Województwa Śląskiego. Była strukturą niezależną od funkcjonującej w pozostałej części Polski, utworzonej w 1919 roku Policji Państwowej, posiadającą własnego głównego komendanta, podlegającego wojewodzie śląskiemu.

Emisja filatelistyczna  „100. rocznica utworzenia policji województwa śląskiego” wpisuję się w szereg inicjatyw promocyjno-edukacyjnych związanych z uroczystymi obchodami jubileuszu.

O znaczku:

autor projektu: Roch Stefaniak
liczba znaczków: 1 wartość: Ekonomiczny S
nakład: 5 000 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 25,5 x 31,25 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 100 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 9 czerwca 2022 r.

 

źródło: media.poczta-polska.pl/