Złóż wniosek o zakup preferencyjnego węgla

Urząd Miasta Oleśnicy informuje o wnioskach na preferencyjny zakup węgla.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, iż Gmina Miasto Oleśnica przystępuje do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2238) ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r.

Komunikat w sprawie zakupu preferencyjnego węgla

  • W związku z danymi przekazanymi gminom 7 listopada 2022 r. na wideokonferencji prowadzonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych informujemy, że gmina może zamówić partie wyłącznie po 25 ton danego sortymentu opału stałego lub wielokrotności 25 ton, to jest 50 ton, 75 ton, 100 ton itd. (nie może zamówić, na przykład 10 ton, 31 ton czy 74 ton). W związku z powyższym, w przypadku nie zebrania wniosków o zakup danego rodzaju opału (miał, orzech, groszek) na co najmniej 25 ton (50 ton, 75 ton, 100 ton itd.), Miasto Oleśnica nie będzie mogło zamówić w takim przypadku węgla w spółkach wskazanych przez Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych. Według wstępnie zgłoszonych zapotrzebowań sytuacja taka dotyczy miału.
  • Na powyższej wideokonferencji przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych poinformował, że ilość tzw. „ekogroszku” jest bardzo mocno ograniczona i z dużym prawdopodobieństwem nie będzie dostarczana do gmin, mimo zgłaszanych przez nie zapotrzebowań. Miasto Oleśnica może zamówić węgiel typu groszek (rozmiar bryłek od 5 do 25 mm), ale nie ma gwarancji, że będzie to opał posiadający parametry „ekogroszku”, to jest o niskiej zawartości siarki, popiołu, kaloryczności nie mniejszej nić 24-28 MJ/kg oraz wilgotności poniżej 12 %.
  • Osoby chcące kupić węgiel groszek (zamiast ekogroszku) muszą sprawdzić dokumentację techniczno-ruchową posiadanego pieca i warunki jego gwarancji. Stosowanie nieodpowiedniego opału może uszkodzić system kotła.
  • Z uwagi na konieczność złożenia przez Miasto zapotrzebowania na opał w systemie ciepło.gov.pl, wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego należy złożyć w Urzędzie Miasta Oleśnicy w terminie do 15 listopada 2022 r. Wnioski można składać  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Formularze wniosku są do pobrania w Punkcie Informacyjnym, w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta Oleśnicy.
  • Obecnie Miasto czeka na przesłanie umowy w sprawie sprzedaży opału przez wskazaną przez Ministra Spółkę – podmiot wprowadzający opał do obrotu. Nie jest znany termin jej zawarcia i termin dostarczenia opału do Oleśnicy.

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA

 

źródło: Urząd Miasta Oleśnicy/