Zarząd z wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok

13 głosami za, przy 6 przeciwko, radni uchwalili dziś absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Uczynili to na 51. sesji Rady Powiatu Oleśnickiego, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok.

Głosowanie nad absolutorium było najważniejszym punktem czwartkowej sesji, albowiem jest to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady nad działalnością Zarządu.

Zwieńczeniem procedury rozpatrywania Raportu o stanie Powiatu Oleśnickiego była uchwała sprawie udzielenia wotum zaufania, za którą również głosowało 13 radnych, przy 6 przeciwnych.Horoskop

licznik odwiedzin

374189

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors