Zapytanie o cenę wycinki drzew należących do Skarbu Państwa – informacje Starostwa Powiatowego w Oleśnicy

Informacje Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.

Wydział Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy zwraca się z zapytaniem o cenę  wykonania - wycinki 33 sztuk drzew (35 pni) gatunku topola czarna (obwody pni od 113 cm do 489 cm), rosnących w rowie należącym do Skarbu Państwa, w działce nr 22 AM 78, obręb Lucień, m. Oleśnica. Drzewa znajdują się w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków.


Oferta cenowa winna obejmować wszystkie niezbędne czynności do wykonania ww. prac, w tym uwzględniać koszt pozyskania drewna z wycinki.

Ofertę  cenową należy przekazać do Wydziału Środowiska i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Oleśnicy lub mailem na adres naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl, do 31.01.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprawy można uzyskać pod nr tel. 71 314 01 65, mailowo:  naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl lub osobiście w godzinach pracy tutejszego urzędu (Wydział Środowiska i Nieruchomości, pok. 112).

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/