Zakończone zostały roboty budowlane związane z Przebudową parkingu przy ul. Jana Sinapiusa

Dokonano oficjalnego odbioru inwestycji - przebudowa parkingu przy ul. Jana Sinapiusa!

Powstały tu 73 miejsca postojowe i 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej natomiast nawierzchnię miejsc parkingowych z kostki ECO. Parking jest obsługiwany dwoma dwukierunkowymi zjazdami z ul. Sinapiusa.
parking

Parking został tak zaprojektowany aby nie naruszyć drzew znajdujących się na terenie działki. Jedynie dwa małe drzewa przesadzono. Na obrzeżach parkingu dosadzono nowe drzewa i krzewy tworzące żywopłot. Przebudowano chodnik oraz wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż istniejącej jezdni ul. Jana Sinapiusa. W ramach inwestycji wykonano również nowe oświetlenie parkingu i kanalizację deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych wybranym w przetargu nieograniczonym jest Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wiejskiej 90, 56-400 Oleśnica, wartość robót to 2.195 380,65zł. Całość inwestycji została sfinansowana z Budżetu Miasta Oleśnicy.

Parking przy ul. Sinapiusa pełni funkcję parkingu buforowego, który wraz z parkingiem przy ul. Wałowej dają możliwość zaparkowania pojazdu bez konieczności wjazdu do Starego Miasta.

red./