Zakończenie prac związanych z budową sieci gazowej z przyłączami na ul. Wały Jagiellońskie na wysokości Zakładu Karnego

Zakończono prace związane z budową sieci gazowej z przyłączami w ul. Wały Jagiellońskie od skrzyżowania z ul. 3 Maja w kierunku ul. Wałowej. Przywrócono też docelową organizację ruchu na tym terenie.

Ze względu na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie prac, odbudowa nawierzchni w zakresie wymiany warstwy ścieralnej na szerokości jednego pasa ruchu jezdni na wysokości Zakładu Karnego, zgodnie z warunkami SDM zostanie wykonana w okresie wiosennym. Do czasu docelowego odtworzenia nawierzchni wykonawca robót gazowniczych jest zobowiązany do utrzymywania uzupełnionej nawierzchni.

 

źródło: UM Oleśnicy/