„Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludwikowskiej – Park Południowy w Oleśnicy”

Projekt: „Zagospodarowanie terenu przy ul. Ludwikowskiej – Park Południowy w Oleśnicy”.

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Wartość projektu 5 636 261,62 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich  2 880 000,00 PLN

W ramach Projektu zagospodarowano pierwotnie zdegradowany i zaniedbany teren przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy poprzez utworzenie na nim Parku Południowego. Łączna powierzchnia, na której prowadzone było przedsięwzięcie zajmuje 18 003 m2.

Teren tworzonego parku został podzielony funkcjonalnie na trzy obszary. Od północy wydzielona została pierwsza cześć stanowiąca strefę cichego, spokojnego wypoczynku, relaksu. Zlokalizowano tu m.in. stoły do gry w szachy, chińczyka, warcaby. W tej części terenu zaprojektowano także wykonanie suchego rowu oraz trawnika z dekoracją z kamieni polnych. Od wschodu obszar częściowo okala skarpa, którą przewidziano do zagospodarowania w formie trawiastej, z domkami dla owadów. W drugiej części parku w kierunku południowym wykonano strefę aktywności dla młodszych dzieci tworzoną przez urządzenia do zabawy, m.in. piaskownicę, huśtawki, stoliki dla przedszkolaków w obrębie ogrodzonego placu oraz altanę parkową. Trzeci obszar tworzą urządzenia dla dzieci starszych, tj. stół do ping-ponga, boisko do badmintona, siłownia plenerowa, zestaw do Street Workout oraz tzw. „małpi gaj”. Ponadto w tej części parku utworzono amfiteatr z niewielką podwyższoną sceną oraz widownią w formie swobodnie ukształtowanych betonowych siedzisk dla ok. 150-180 osób. Ponadto cały obszar parku został zagospodarowany elementami małej architektury takimi jak m.in. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, czy lampy.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Oleśnicy, którzy poprzez jego realizację odczują poprawę w zakresie swojego bezpieczeństwa oraz stworzenia nowych możliwości co do podejmowania różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu. Wśród grup społecznych stanowiących odbiorców przedsięwzięcia należy wskazać m.in.:

- młodzież, osoby nieletnie, które zyskają miejsce do spędzania wolnego czasu w sposób nienaruszający normspołecznych,

- osoby starsze mogące korzystać z parku w celach rekreacyjno-spacerowych,

- rodzice z dziećmi, którzy będą mogli odwiedzać utworzony w parku m.in. plac zabaw oraz „małpi gaj”,

- osoby amatorsko uprawiające sport i podejmujące aktywności ruchowe, dla których udostępnione zostaną urządzenia do ćwiczeń oraz alejki do biegania.

Głównym celem projektu jest „wsparcie włączenia społecznego i wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej obszaru Gminy Miasta  Oleśnicy”.  Cel ten został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- stworzenie warunków do integracji i wspólnego spędzania czasu;

- ograniczenie ryzyka związanego z przestępczością poprzez zagospodarowanie terenu dotychczas zdegradowanego, nieuporządkowanego i niewystarczająco oświetlonego;

- zapewnienie różnorodnych i atrakcyjnych form aktywności dla młodzieży stanowiących alternatywę dla ewentualnych zachowań prowadzących do czynów przestępczych.

Realizacja projektu umożliwi złagodzenie głównych problemów związanych z tym obszarem, tj. zjawiska znacznego wskaźnika przestępczości, w tym wśród osób nieletnich oraz zaniżonej jakości przestrzeni publicznej.


 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

370491

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors