XXXVI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji

Starostwo Powiatowe w  Oleśnicy informuje, że XXXVI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się 17 marca, o godz. 16.00 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Oleśnicy.


Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Oleśnickiego w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
3. Otwarcie sesji
4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Przyjęcie protokołu XXXV sesji z dnia 20 stycznia 2022 r.
7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na zgłoszone interpelacje odpowiedziach
8. Przedstawienie informacji z działalności w roku 2021:
a) Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnicy Pana Roberta Fronia
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Pana Andrzeja Fischera
9. Informacja Prokuratora Rejonowego w Oleśnicy Pana Tomasza Słowika na temat stanu przestępczości i jej zwalczania w powiecie oleśnickim
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2022 - 2031 i jej przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2022 r. i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej - drogi wojewódzkiej nr 451 z ulicą Solnicką – drogą powiatową 1463D w Bierutowie” i jej przegłosowanie
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Zespołu Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim, dotyczącego przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2022 r. i jej przegłosowanie
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Oleśnickim w roku 2022 i jej przegłosowanie
17. Interpelacje i zapytania radnych
18. Wnioski i oświadczenia
19. Komunikaty
20. Zamknięcie sesji

 

red.