XLVI sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

19 stycznia 2023 r. to termin XLVI sesji Rady Powiatu Oleśnickiego, która rozpocznie sie o godz. 16.00. Radni obradować będą w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10.

Porządek obrad:

1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu XLV sesji z dnia 22 grudnia 2022 r.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o udzielonych na                   zgłoszone interpelacje odpowiedziach
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r. i jej przegłosowanie
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 i jej przegłosowanie
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego na rok 2023 i jej             przegłosowanie
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu Oleśnickiego z działalności za rok 2022 i            jej  przegłosowanie
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w           szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Oleśnicki, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych           przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest                        przyznawane na rok 2023 i jej przegłosowanie
14. Interpelacje i zapytania radnych
15. Wnioski i oświadczenia
16. Komunikaty
17. Zamknięcie sesji

Horoskop

licznik odwiedzin

374198

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors