Wymiana nawierzchni drogi z Funduszu Rządowego “Polski Ład”

Najpóźniej do 3 listopada ma być wymieniona nawierzchnia drogi powiatowej nr 1461D na odcinku Kijowice-Kruszowice. Na inwestycję tę Powiat pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 133 100,12 zł, tj. 95% wartości zadania.

Wykonawca Strabag Infrastruktura Południe wstępnie zadeklarował rozpoczęcie prac w drugiej połowie kwietnia.

Dziś w Starostwie została podpisana umowa na to zadanie. Powiat reprezentowali: starosta Sławomir Kapica, wicestarosta Stanisław Stępień i naczelnik Wydziału Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu Grzegorz Dąbrowski. Po drugiej stronie zasiedli: pełnomocnik wykonawcy Piotr Mikołajczak oraz kierownik budowy Wojciech Sołtysiak.