Wybrano zadania do głosowania w Oleśnickim Budżecie Obywatelskim

Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że: mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji; propozycje zadań , które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie; w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Od 1 do 16 października 2023 można głosować na zadania do Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy:

 • Pozytywnie zweryfikowane zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego poddane będą konsultacjom społecznym z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy.
 • Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w formie głosowania elektronicznego poprzez platformę Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: olesnica.budzet-obywatelski.org. Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Gminy Miasta Oleśnicy.
 • Burmistrz Miasta Oleśnicy wyznaczy punkty z dostępem do Internetu w miejskich jednostkach organizacyjnych, w których mieszkańcy mogą wziąć udział w głosowaniu i uzyskać niezbędne informacje na temat techniki głosowania.
 • Głosować można wyłącznie osobiście i tylko jeden raz.
 • Na internetowej karcie do głosowania podaje się tytuły zadań, skrócony opis zadania, szacunkowy koszt ich realizacji, informację o sposobie głosowania.
 • Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku przy wybranym jednym zadaniu na internetowej karcie do głosowania.
 •  Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego zadania, to głos jest nieważny.

OTO ZADANIA, KTÓRE ZOSTAŁY POZYTYWNIE ZATWIERDZONE I WYBRANE DO GŁOSOWANIA:

Zadania w kwocie od 100.000 do 150.000 zł

 1. Rewitalizacja ul. 3 Maja - Zielona Aleja - Projekt "Rewitalizacja ul. 3 Maja - Zielona Aleja" przewiduje utworzenie zielonego pasa wzdłuż ul. 3 Maja w Oleśnicy, z myślą o poprawie jakości życia mieszkańców, estetyki miejskiej oraz ochrony środowiska. Szacunkowy koszt 150.000 zł.
 2. Altana z ławką zrobią robotę - 1. Postawienie trzech dwumetrowych ławek bez oparcia w cieniu w obszarze skateparku w Parku nad stawami 2. Postawienie dwóch altan na placach zabaw dla matki z dzieckiem - miejsce do karmienia i przewinięcia. Szacunkowy koszt 150.000 zł.
 3. ZAGRAJMY W BADMINTONA Z KOPERNIKIEM!  Projekt obejmuje budowę boiska do badmintona w Parku Kopernika wraz z wyposażeniem w infrastrukturę towarzyszącą. Celem projektu jest integracja społeczna oraz zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Oleśnicy. Utworzenie tego miejsca to szansa na zdrowe i radosne życie. Przedmiotowa inwestycja będzie dużym uatrakcyjnieniem oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców w różnym wieku. Szacunkowy koszt 150.000 zł.
 4. Realizacja sceny plenerowej na potrzeby miejskich wydarzeń kulturalnych. Umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach plenerowych większej ilości osób. Podniesienie komfortu Uczestników Festiwalu OFCA oraz innych miejskich wydarzeń plenerowych takich jak spektakle uliczne, koncerty, warsztaty czy kino plenerowe. W ramach zadania zakłada się zakup sprzętu i wyposażenia służącego do realizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni miejskiej Oleśnicy. Przewiduje się zakup:  oświetlenia scenicznego, trybun przenośnych,  sceny plenerowej, dwóch namiotów typu "gwiazda" , leżaków - ok. 20 sztuk. Szacunkowy koszt 145.000 zł.
 5. SŁONECZNY PULS - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Działania kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat oraz ich rodziców i opiekunów pr. Projekt ma wspierać osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, ma zarówno reagować na występujące już problemy u dzieci i młodzieży, ale równocześnie kształtować postawy otwartości na pomoc psychologiczną. Obecnie w Polsce brakuje personelu i miejsc, gdzie mali pacjenci mogą otrzymać pilną niezbędną pomoc. Szacunkowy koszt 148.800 zł.

Zadania w kwocie do 100.000 zł

 1. Symfonia Światła: Plenerowa Zabawa Karnawałowa - Projekt zakłada stworzenie niezapomnianego karnawałowego wydarzenia na Placu Zwycięstwa w Oleśnicy. Celem jest stworzenie święta z muzyką mechaniczną, pokazem laserów, interaktywnymi instalacjami świetlnymi, tworząc magiczną atmosferę dla mieszkańców. Szacunkowy koszt 100.000 zł.
 2. KRÓLICZE OPOWIEŚCI - OLEŚNICKIE KRÓLIKI SKACZĄ WYŻEJ - PŁASKORZEŹBY Z KRÓLIKAMI NA FASADACH BUDYNKÓW- KONTYNUACJA. KRÓLICZE OPOWIEŚCI – PŁASKORZEŹBY Z KRÓLIKAMI W OLEŚNICY jako atrakcja turystyczna z walorem artystycznym. Króliki mieszkają na Oleśnickich trawnikach już ponad 10 lat, są lubiane przez mieszkańców i zadziwiają turystów. w 2023 r umieściliśmy KAFLE Z KRÓLIKAMI w różnych częściach miasta, teraz chcemy zaproponować kontynuację. To nasza oleśnicka wersja wrocławskich krasnali. Szacunkowy koszt 60.000 zł.
 3. ŚWIĘTY JERZY I SMOK - mural artystyczny w gotyckich oknach kościoła św. Jerzego w Oleśnicy. Święty Jerzy i Smok to zaprojektowany i wykonany artystyczny mural, który powstanie jako stała ekspozycja w dwóch, zamurowanych, gotyckich oknach kościoła św. Jerzego w Oleśnicy. Powstałe malarstwo ścienne, będzie połączone z ceramiką wykonaną m.in. mieszkańców Oleśnicy. Artystyczny mural będzie dedykowany postaci św, Jerzego walczącego ze smokiem i inspirowany średniowiecznymi ikonami. Szacunkowy koszt 60.000 zł.
 4. "Mammografia 40-50" to inicjatywa mająca na celu zapewnienie finansowania badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-50 lat w Oleśnicy. Projekt ten pozwoli na wcześniejsze wykrywanie potencjalnych przypadków raka piersi, zwiększając szanse na skuteczne leczenie i poprawę jakości życia pacjentek. Szacunkowy koszt 45.000 zł.
 5. Sterylizacja zwierząt właścicielskich, w tym kotów i psów: suk i samców. Zadanie będzie polegało na sterylizacji zwierząt właścicielskich oraz programie edukacyjnym na temat sterylizacji zwierząt. Jego głównym założeniem będzie:
  ograniczenie niekontrolowanego rozrodu psów oraz kotów.  Szacunkowy koszt 55.000 zł.
 6. Boks dla wszystkich. Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami nauki techniki bokserskiej dla wszystkich. Zajęcia sportowe będą miały na celu rozwijanie predyspozycji fizycznych (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja) oraz psychicznych ( pewność siebie, panowanie nad złymi emocjami, szacunku) i wiele innych korzyści wynikających z uprawiania tej pięknej dyscypliny. Szacunkowy koszt 60.000 zł.

Listę odrzuconych projektów znajdziecie na stronie: https://olesnica.budzet-obywatelski.org/projekty

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

339742

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors