Wrocław: Zabytkowy budynek poczty w Leśnicy odzyskał dawny blask!

Dobiega końca remont zabytkowej poczty we wrocławskiej Leśnicy. Budynek powstał w 1894 roku i jest jedną z wizytówek tego osiedla.

Poczta na terenie Leśnicy działała już w 1839 roku. Jej nową, reprezentacyjną siedzibę wykonała firma budowlana Eduarda Freytaga (w 1894 roku). Przeniesiono do niej urząd w 1896 roku o czym informuje blaszana chorągiewka na szczycie wieżyczki, druga zaś ukazuje datę renowacji poczty. Instytucja ta znajduje się w tym samym miejscu już od wielu lat, a budynek przetrwał w doskonałym stanie pomimo zmiany granic i burzliwej historii.

źródło: fotopolska.eu - budynek poczty, rok 1915

Budynek rozbudowywano w stronę południową w latach 20. XX wieku, znajduje się na rogu ulic Skoczylasa i Rubczaka. Oprócz urzedu pocztowego (UP Wrocław 7) w pozostałej części budynku głównego znajdują się lokale mieszkalne oraz pomieszczenia techniczne związane z telekomunikacją.

Budynek Poczty - widok przed i po pracach konserwatorskich elewacji

Ciekawostka - pamiątkowa tablica sgrafittowa

Na ścianie od wschodu, od ul. Skoczylasa, umieszczono pamiątkową tablicę sgrafittową. Upamiętnia ona legendarne wejście króla Prus Fryderyka II Wielkiego do zamku w Leśnicy. Zdarzenie miało ponoć miejsce po zwycięskiej dla tego władcy bitwie pod Lutynią 5 grudnia 1757 roku. W zamku na wynik bitwy oczekiwali książę Karol Lotaryński oraz feldmarszałek Leopold Joseph von Daun. Byli zaskoczeni wejściem wrogiego dowódcy. Wydarzenie to stało się częścią legendy wielkiego Fryderyka. Zwycięstwo pod Lutynią zostało też upamiętnione na fasadzie leśnickiego zamku pod postacią napisu F/ridericus/R/ex/1757.

Sgraffito - widok przed i po renowacji

Polega ona na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku lub kolorowych glin i na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy jeszcze one nie zaschły. Takie ozdoby możemy zobaczyć na opisywanym budynku i bez trudu zauważymy symbole kojarzone z pocztą.

Prace renowacyjne elewacji były prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z założeniami prac konserwatorskich, sgrafifitto zostało odtworzone w pierwotnym kolorze tynku i fakturze, zgodnymi z oryginałem i stanie się ono bardziej widoczne wraz z upływem czasu i w wyniku działania czynników atmosferycznych. Zatem efekt "dwubarwności" sprzed obecnego remontu widoczny po lewej stronie fotografii zostanie uzyskany w trakcie upływu czasu, gdy części fakturowe zostaną pokryte warstwą "zabrudzeń".

"Całość prac została wykonana zgodnie z uzgodnioną dokumentacją budowlano-konserwatorską i programem prac konserwatorskich, sporządzonym przez dyplomowanego konserwatora technologa dzieł sztuki. Remont przebiegał zgodnie z ww. dokumentacją przez wyspecjalizowaną firmę i osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe, pod stałym nadzorem konserwatorskim Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu" - informuje Tomasz Myszko-Wolski z biura prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Budynek poczty ma malowniczą bryłę i jest jednym z ważniejszych akcentów urbanistycznych Leśnicy. Wieżyczka, lukarny, naczółkowy szczyt czy belki szachulcowe w górnej kondygnacji stanowią o jego swoistym uroku.

Wybierając się na spacer lub odwiedzając placówkę pocztową skorzystajmy z możliwości podziwiania tego urokliwego budynku, który po przeprowadzonym remoncie elewacji odzyskał swój dawny blask i stał się jedną z "perełek" Leśnicy.

red./
źródło: fotopolska.eu, tuwroclaw.com, drogajestcelem.com/