Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Oleśnicy

Na dzisiejszej sesji Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Oleśnicy wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok. Oznacza to, że zdaniem radnych nasze miasto rozwija się i jest dobrze zarządzane.

Ta decyzja większości radnych jest wyrazem pozytywnej oceny działalności burmistrza Oleśnicy jako organu wykonawczego, przyjęcia również Raportu o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2023 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za ubiegły rok. Miasto zostało pozytywnie ocenione za zrealizowane inwestycje, podejmowane decyzje, realizowane programy i strategie, pozyskiwanie środków zewnętrznych i wiele innych pozytywnych działań na rzecz mieszkańców.


 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383130

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors