Warsztaty rolkowe dla młodych mieszkańców w Dobroszycach

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach zaprasza na bezpłatne warsztaty rolkowe, które odbędą się 23 sierpnia.

Zapraszamy dzieci na super warsztaty rolkowe!

- 23.08.2022r godz. 10:00-14:00
- Zapisy w biurze GCK lub pod nr tel. 71 314 12 89
- Udział bezpłatny!

"Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Gminy Dobroszyce w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobroszyce na lata 2022-2023"

źródło: GCK w Dobroszycach/