Wały Jagiellońskie po kompleksowej przebudowie

Starosta Sławomir Kapica i wicestarosta Stanisław Stępień uczestniczyli w uroczystym odbiorze ul. Wały Jagiellońskie po przebudowie. To droga powiatowa, ale zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Miasto Oleśnica - Sekcję Dróg Miejskich na podstawie porozumienia o pomocy rzeczowej z Powiatem Oleśnickim.

Wartość robót wyniosła 5 546 321,75 zł, a dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych to 4 544 800 zł. Reszta pochodziła z budżetu Miasta Oleśnicy. Wykonawcą robót było konsorcjum przedsiębiorstw: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma sp. z o.o. występującym jako Lider oraz Przedsiębiorstwo Biobud Piotr Schabikowski.

– To przedsięwzięcie od lat czekało na realizację – zaznaczył burmistrz Jan Bronś, który przypomniał, że dziś jezdnia spełnia wszelkie parametry, ale przed przebudową jej szerokość miejscami była mniejsza niż 5 metrów, co wymuszało wjeżdżanie na pas zieleni w przypadku wykonywania manewru mijania pojazdów ciężarowych. – To ten sam ciąg dróg, który odbieraliśmy niedawno – burmistrz przywołał wyremontowane przez Powiat ulice Łukanowską i Stawową.

Za kompleksową realizację zadania podziękował starosta Sławomir Kapica, który zwrócił uwagę na fakt, że obie wymienione inwestycje są przykładem wzorowej współpracy obu samorządów.
Z kolei wicestarosta Stanisław Stępień nadmienił, że Łukanowska i Stawowa plus Wały Jagiellońskie to łączny koszt prawie 12 mln zł. – Nie udźwignęlibyśmy w tym roku tych inwestycji, gdyby nie fundusze rządowe – nie miał wątpliwości. Wicestarosta powtórzył, że Powiat stara się realizować program zrównoważonego rozwoju, czyli remontować te drogi, które naprawdę są w złym stanie technicznym. – Niestety, jest ich jeszcze sporo – dodał wicestarosta.

Podczas odbioru inwestycji Powiat Oleśnicki reprezentowali ponadto: członek Zarządu Czesław Teleszko i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/