W punktach karnych nastąpiły istotne zmiany, które zostaną wprowadzone w życie już wkrótce

Zgodnie z komunikatem ministra cyfryzacji, punkty karne będą teraz usuwane po roku a nie po dwóch latach, jak to miało miejsce dotychczas. Te zmiany wynikają z nowelizacji Prawa o Ruchu Drogowym oraz innych ustaw, które zostały podpisane przez prezydenta na początku czerwca tego roku.

Po wprowadzeniu tych zmian, informacje o ilości punktów karanych kierowcy będą usuwane z centralnej ewidencji po upływie roku, a nie jak wcześniej po dwóch latach. W praktyce oznacza to powrót do poprzednich przepisów sprzed 2022 roku.

Nowe przepisy umożliwiają również kierowcom udział w odpłatnych szkoleniach redukujących punkty karne maksymalnie raz na pół roku. Nie będzie to dotyczyć kierowcy w okresie pierwszego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Szkolenia te powrócą po roku przerwy, która miała miejsce od 17 września 2022 roku.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), szkolenie będzie teraz trwać 8 godzin, z dodatkowym ćwiczeniem praktycznym - awaryjnym hamowaniem. Całe szkolenie będzie realizowane w ciągu jednego dnia i będzie mogło uczestniczyć w nim nie więcej niż 15 osób.

Szkolenie będzie prowadzone przez policjanta z komórki ruchu drogowego lub osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologa transportu lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Po ukończeniu szkolenia kierowcy mogą przedstawić zaświadczenie o jego odbyciu lub otrzymać je od dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Komendant wojewódzki policji, odpowiedzialny za miejsce zamieszkania kierowcy, zmniejszy liczbę posiadanych punktów o maksymalnie 6 -  usuwając je w kolejności, zaczynając od najstarszych naruszeń.

Nowe przepisy również określają, że punkty nie zostaną odebrane za naruszenia, za które nałożono mandat karny grzywny, jeśli do dnia przedstawienia zaświadczenia grzywna nie zostanie uregulowana. Ponadto liczba punktów odebranych w wyniku szkolenia nie może przekroczyć liczby punktów naliczonych za naruszenia przed jego odbyciem.

 

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji/

Horoskop

licznik odwiedzin

313175

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors