W przyszłym tygodniu przywrócony zostanie objazd Dobroszyckiej przez ulicę Północną

Po  wielokrotnych interwencjach mieszkańców Oleśnicy  ulica Północna zostanie ponownie otwarta dla samochodów osobowych, jako objazd robót prowadzonych na Dobroszyckiej. Ruch pojazdów ciężarowych pozostanie na tych samych zasadach. Nie będą one mogły wjeżdżać na Północną. Jest to podyktowane ograniczonymi parametrami technicznymi tej drogi, ryzykiem dużej degradacji oraz względami bezpieczeństwa.  Możliwy będzie jednak dojazd ciężarówek od strony S8 do firm zlokalizowanych na ul. Dobroszyckiej.

Liczne postulaty mieszkańców i przedsiębiorców, a także wnioski Miasta poskutkowały optymalnym złagodzeniem utrudnień w ruchu wywołanych przebudową ulicy Dobroszyckiej. Efektem tych starań będzie dopuszczenie ruchu samochodów osobowych po ulicy Północnej. Wykonawca robót drogowych - firma Eurovia Polska S.A., działająca na zlecenie inwestora - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, zadeklarowała, że do końca tego tygodnia wdroży tę zmianę organizacji ruchu.

Utrudnienia spowodowane modernizacją Dobroszyckiej są chwilową niedogodnością, którą warto przetrwać. Doświadczają jej zwłaszcza mieszkańcy północnych Rataj oraz właściciele i klienci firmy zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Po oddaniu Dobroszyckiej do użytku, w jej nowym wydaniu, wszyscy odczujemy dużą ulgę. Będzie to droga gruntowanie wyremontowana, a jej kluczowy element - rondo na Wojska Polskiego - znacznie upłynni ruch oraz spowoduje, że przejazd w tym miejscu będzie bezpieczniejszy. Jest nadzieja, że zminimalizuje się liczba zdarzeń drogowych, do których bardzo często tam dochodziło.

Droga wojewódzka nr 340 (ul. Dobroszycka) ma fundamentalne znaczenie dla obsługi ruchu tranzytowego Oleśnicy. Dlatego Miasto od lat zabiegało o jej przebudowę. Aby ten plan mógł się zrealizować wyłożyło znaczne środki finansowe z własnego budżetu (2,1 mln zł) oraz dodatkowo pozyskało na tę inwestycję środki unijne. To zadanie, jak również inne wykonane w ostatnim czasie inwestycje drogowe na terenie miasta (chociażby wschodnia obwodnica) oraz te, które aktualnie są realizowane, stanowią element konsekwentnej polityki wyprowadzenia tranzytu z Oleśnicy. Zamierzony efekt sukcesywnego wdrażania planów drogowych jakim jest odciążenie ruchu w centrum miasta, zwłaszcza na ulicy Krzywoustego, Sudoła, Klonowej i Wojska Polskiego, będzie w pełni odczuwalny po zakończeniu robót na Dobroszyckiej i oddaniu jej do użytku oraz po modernizacji w najbliższej przyszłości drogi na Oławę polegającej na przebudowie ulicy Limanowskiego, Moniuszki, Wą­doły i Energetycznej aż do Połu­dniowej.

Budowa sprawnego układu komunikacyjnego naszego miasta, poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ich użytkowników, a przez to, jakości życia oleśniczan - to kluczowe priorytety systemowo realizowane przez Miasto.

Źródło UM