W poniedziałek 5 września nastąpi zmiana czasowej organizacji ruchu w ul. Wały Jagiellońskie

Sekcja Dróg Miejskich informowała już, że czasowa organizacja ruchu drogowego w trakcie przebudowy ul. Wały Jagiellońskie przewiduje podział na dwa etapy realizacyjne. Pierwszy odcinek od ul. Wałowej do ul. Chopina został wyłączony z ruchu 19 kwietnia. Zakończenie pierwszego etapu realizacyjnego planowane było do końca sierpnia tego roku.

Dziś już znana jest dokładna data otwarcia I etapu drogi i przejścia z robotami na drugi odcinek tj. od ul. Ptasiej/ Chopina do wiaduktu kolejowego.

Zmiana czasowej organizacji ruchu zostanie dokonana we wczesnych godzinach rannych w poniedziałek 5 września.

Zmiana spowoduje zamknięcie przejazdu pod wiaduktem, wyznaczony objazd będzie odbywał się ulicami: Wiejską, Stawową, Łukanowską i 3 Maja. A to spowoduje również wymóg dostosowania trasy autobusu komunikacji miejskiej. Szczegółowych informacji należy szukać na stronach:

https://www.olesnica.pl/dla-mieszkanca/rozklad-jazdy-komunikacji-miejskiej

 https://olesnica.kiedyprzyjedzie.pl/#/

Obsługa komunikacyjna ulicy Ptasiej będzie możliwa przebudowanym odcinkiem drogi w ul. Wały Jagiellońskie .

Zmiana nie będzie miała większego wpływu na ruch pieszych pod wiaduktem. Dla pieszych zostanie wytyczony korytarz, który pozwoli na swobodne przejście pod wiaduktem i wzdłuż przebudowywanej drogi.

Roboty budowlane w jezdni II etapu planowane są do wykonania w okresie trzech tygodni.

Roboty budowalne  poza jezdnią w tym wykończeniowe na I i II etapie będą wykonywane do końca trwania inwestycji tj do połowy listopada tego roku.

W ramach tych prac będą wykonywane również zastępcze nasadzenia 50 szt. drzew oraz obsadzenie wszystkich pasów zieleni krzewami ozdobnymi.

Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności i bezpieczną jazdę na odcinku objazdu i w pobliżu prowadzonych robót. Przepraszamy za utrudnienia.

źródło: UM Oleśnicy/