W niedzielny wieczór w parku nad stawami miejskimi doszło do nieszczęśliwego wypadku

Z drzewa oderwał się całkiem zdrowy konar i spadł na ławkę, na której siedziała rodzina

Miasto przeprowadziło dzisiaj wstępne, zewnętrzne oględziny drzewa. Nie ma na nim suchych konarów i oznak choroby. Z uwagi jednak na aktualne uszkodzenie korony podjęto decyzję o rozpoczęciu procedury zmierzającej do całkowitego wycięcia drzewa. Drzewo zostało też ogrodzone, aby uniknąć dalszego zagrożenia. Zlecono również opinię dendrologiczną i ocenę stanu wszystkich drzew w parku przy stawach miejskich, w rejonie pomiędzy ul. Spacerową, a ul. Brzozową. Upalna pogoda, wysokie temperatury powietrza i brak deszczu nie pozostają bez znaczenia dla roślin, które są takimi warunkami osłabione.

Stan drzew, za które odpowiada Miasto jest kontrolowany systematycznie, zwłaszcza w okresie pełnej wegetacji (czerwiec, lipiec) i w zależności od wyników tych kontroli podejmowane są stosowne działania pielęgnacyjne lub usuwane całe drzewa.  W ostatnim czasie, w latach 2019-2021 corocznie zlecane były operaty dendrologiczne drzewostanu, zwłaszcza w miejscach uczęszczanych przez ludzi - parki, place zabaw, ciągi komunikacyjne, itp. W najbliższym czasie takie kontrole zostaną ponowione.

 

źródło: UM Oleśnicy/