W najbliższy czwartek nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

XLVII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji, zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), odbędzie się 9 lutego o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. Słowackiego 10).

Porządek obrad:
1. Powitanie
2. Otwarcie sesji
3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2023 – 2031 i jej przegłosowanie
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2023 r. i jej przegłosowanie
7. Zamknięcie sesji