UWAGA! Utrudnienia w ruchu od dnia 15 listopada br. – budowa sieci gazowej z przyłączami na ul. Wały Jagiellońskie na wysokości Zakładu Karnego

Urząd Miasta Oleśnica informuje, że od dnia 15 listopada br. realizowane będą prace związane z budową sieci gazowej z przyłączami w ul. Wały Jagiellońskie od skrzyżowania z ul. 3 Maja w kierunku ul. Wałowej. Inwestorem całego zamierzenia jest Polska Spółka Gazownictwa.

"Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu, a planowane prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu jezdni i przy częściowym zajęciu chodnika. W trakcie prowadzenia robót zamknięty zostanie przejazd od strony ul. Wałowej w kierunku ul. 3 Maja. Dla tego kierunku zostanie wyznaczony objazd ulicami: Wały Jagiellońskie od skrzyżowania z Wałową i F. Chopina. Natomiast przy prowadzonych robotach na skrzyżowaniu ul. Wały Jagiellońskie i 3 Maja dodatkowo zostanie wprowadzony zakaz wjazdu na odcinek ul. 3 Maja na wysokości budynku Sądu i wyznaczony objazd dla samochodów osobowych ulicami: A. Mickiewicza, Pocztową oraz H. Sienkiewicza oraz dla samochodów ciężarowych ulicami F. Chopina i Wały Jagiellońskie.

W ramach prowadzonych robót Inwestor, zgodnie z warunkami SDM w zakresie odbudowy nawierzchni, wymieni warstwę ścieralną na szerokości jednego pasa ruchu jezdni na wysokości Zakładu Karnego.

Przewidywany termin zakończenia robót to 10 grudnia br.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionej czasowej organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót" - informuje UM.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/