Twoje dziecko ma większe szanse na miejsce w przedszkolu jeśli płacisz podatki w Oleśnicy

4 maja 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do żłobka, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Odbywa się ona w systemie elektronicznym.

Jak informuje dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej Grażyna Dłubakowska, kryteria w rekrutacji do Żłobka Miejskiego zapisane zostały w statucie tej jednostki. – Natomiast kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół zostały ustalone w oparciu o przepisy prawa – mówi pani dyrektor.

Takie są kryteria

Na pierwszym etapie tego procesu brane są pod uwagę kryteria zapisane w ustawie Prawo oświatowe. Są to:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą

W następnej kolejności komisje rekrutacyjne wezmą pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miasta i ogłoszone przez burmistrza. Największą liczbę punktów uzyskają tu dzieci, których rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie stacjonarnym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Ważna też staje się deklaracja kontynuacji lub rozpoczęcia nauki w przedszkolu rodzeństwa dziecka, które ma zostać przyjęte. Pomóc może także fakt, że rodzeństwo dziecka uczęszczało do wybranego przedszkola lub szkoły.

W związku z tym, że przedszkola funkcjonują pod auspicjami Miasta Oleśnicy, komisja rekrutacyjna przychylnie spojrzy na podanie, w którym zaznaczono, że rodzice płacą podatki na rzecz naszego miasta – mówi Grażyna Dłubakowska. – Ponadto na korzyść kandydata przemawiać będzie fakt wcześniejszego korzystania z opieki żłobkowej.

Jak podkreśla szefowa miejskiej oświaty, Rada Miasta Oleśnicy nie zapomniała również o rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przyznając dodatkowe punkty tym, które objęte zostały nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny lub korzystają z pomocy ośrodka pomocy społecznej w formie pomocy ośrodka pracy socjalnej. Ponadto pod uwagę zostanie wzięty fakt poddania się szczepieniom obowiązkowym.

Rekrutacja rusza niebawem

Jeśli rodzice starać się będą o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego działającego w szkole podstawowej, skorzystają z punktów naliczonych także za zamieszkiwanie w obwodzie szkoły. Rodzice powinni pamiętać o dołączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
Rekrutacja do żłobka, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/24 rozpocznie się 4 maja.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

339739

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors