Tu będzie nowa siedziba BWA Wrocław. Historia dawnego Centrum Logistyki Poczty przy ul. Kolejowej 63-65 we Wrocławiu

BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, kiedyś zajmująca pałac Hatzfeldów, ma miejsce na kwaterę główną – ceglaną halę industrialną pod adresem ul. Kolejowa 63 na Przedmieściu Świdnickim. Prace potrwają kilka lat.

Niezwykła hala, znajdująca się zaledwie 500 metrów od placu Legionów i nieco ponad kilometr od Rynku, będzie nie tylko miejscem wystawienniczym. Przyszły dom BWA to hala montażowa i naprawcza Kraftpostu – zmotoryzowanej poczty, a także żółtych autobusów wożących mieszkańców Dolnego Śląska do okolicznych miejscowości.

W latach 1856-1922 pomiędzy dzisiejszymi ulicami: Prostą i Kolejową, działała fabryka produkująca wagony: Hofman Bracia & CO. Fabryka Wagonów S.A. (Hofmann Gebr. & CO Wagenfabrik AG). Ówcześnie adres fabryki przypisany był do ulicy Prostej (numery 3-19), a obecnie do ulicy Kolejowej 63-65. Obiekty te były wykorzystywane jako także Zakład Transportu Samochodowego oraz jako Centrum Logistyki Poczty Polskiej. Część obiektu wyburzono i zstąpiono osiedlem w ramach programu „Mieszkanie+”.

Historia

Dawny zespół warsztatów głównych Niemieckiej Poczty Rzeszy i fabryki wagonów braci Hoffmann przy ul. Kolejowej 63-65 we Wrocławiu wraz z budynkiem administracyjno-biurowym, halą przemysłową i dawną kotłownią, usytuowany jest w kwartale zabudowy wyznaczonym ulicami: Kolejową, Prostą, Tęczową i Grabiszyńską. Obszar ten od lat 20. XX w. znajdował się w posiadaniu Poczty Niemieckiej, a po 1945 r. Poczty Polskiej. Funkcjonowała tu baza transportowa z zapleczem warsztatowym poczty.  Budynek zaprojektował Lothar Neumann ten sam co wieżowiec Poczty Głównej przy ulicy Krasińskiego 1-9. Była to część większego kompleksu samochodowego Deutsche Reichspost.

Budynek administracyjno-biurowy, pierwotnie z lakiernią i malarnią, wzniesiony w 1935 r. wg projektu arch. Lothara Neumanna łączy stylistykę funkcjonalizmu z monumentalizmem. Jest to trzyczęściowa bryła o zróżnicowanej ilości kondygnacji, której każdy z segmentów założony jest na rzucie prostokąta i nakryty jest osobnym dachem. Część środkowa, mieszcząca przejazd bramny, poprowadzona jest po łuku. Wnętrza zaprojektowane w sposób funkcjonalny, w układzie korytarzowym, 2 i 3-traktowym oraz jako jednoprzestrzenne, w zasadniczym stopniu zachowały pierwotny układ. Poszczególne kondygnacje skomunikowane są masywnymi, dwubiegowymi powrotnymi schodami. Elewacje oblicowano klinkierem i zamknięto wąskim gzymsem schodkowym.

Hala przemysłowa, mieszcząca część montażową i zaplecze warsztatowe, została wzniesiona w 1931 r. wg projektu arch. Lothara Neumanna, w stylistyce modernizmu z odwołaniem do funkcjonalizmu. Jest to prostopadłościenna, zwarta bryła założona na rzucie prostokąta i nakryta dachem łamanym. Wnętrze zakomponowano jako dwunawowe z prefabrykowanymi słupami żelbetowymi niosącymi konstrukcje dachu. Symetrię ceglanych elewacji wsch. i zach. uzyskano poprzez wprowadzenie regularnie rozmieszczonych bram i 3-osiowych segmentów otworów okiennych. W przypadku elewacji krótszych dodatkowym czynnikiem komponującym ich układ było wprowadzenie dwóch łamanych szczytów, które odzwierciedlają dwunawowy podział wnętrza.

Kotłownia dawnego zespołu warsztatów głównych Niemieckiej Poczty Rzeszy i fabryki wagonów braci Hoffmann to budynek wybudowany w 1931 r., to obiekt o zróżnicowanej wysokości, z wysokim ceglanym kominem w części centralnej, zbudowany na planie prostokąta, o elewacjach licowanych cegłą.

Ciekawostka

Na terenie dawnego Centrum Logistyki Poczty Polskiej dawniej znajdowały się bocznice kolejowe - odchodziły one od obrotnicy. Torów kolejowych już nie ma (prawdopodobnie zostały zlikwidowane jeszcze przez Niemców), obrotnicy również ale pozostał po niej ślad który widać w dolnej części fotografii.

I na koniec... zdjęcie z czasów XII Ogólnoniemieckiego Zjazdu Śpiewaczy...


red./

źródło: wroclaw.pl/; fotopolska.eu/, polska-org.pl/

Horoskop

licznik odwiedzin

383129

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors