Trwają przygotowania do budowy nowej miejskiej przychodni zdrowia w Oleśnicy

Rada Miasta Oleśnicy poinformowała o podjęciu decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do zrealizowania zapowiadanej wcześniej, bardzo ważnej i dużej inwestycji, a mianowicie wybudowania nowej miejskiej przychodni zdrowia. Ustalono już jej lokalizację. Przychodnia będzie znajdowała się przy zbiegu ulicy Wojska Polskiego i Spacerowej.

Rozpoczęcie budowy musi być poprzedzone przygotowaniem stosownej dokumentacji - technicznej, projektowej i finansowej. W pierwszej kolejności będzie to dokumentacja, która pozwoli pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych z Programu Inwestycji Strategicznych. W tegorocznym budżecie Miasto wygospodarowało na ten cel 120 tys. złotych.
Planowana przychodnia ma być obiektem nowoczesnym, o wysokim standardzie, dobrze zorganizowanym i wyposażonym nie tylko pod względem medycznym, ale także funkcjonalnym. Chcemy, aby obiekt zapewniał podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną, świadczył usługi na wysokim poziomie, a infrastruktura czyniła go łatwo dostępnym dla pacjentów. Kwota jaka została zaplanowana na to przedsięwzięcie to 21 mln złotych. Oddanie nowej przychodni do użytku jest przewidziane na 2026 rok.

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że jeszcze w tym roku, właśnie ze wsparciem finansowym z Programu Inwestycji Strategicznych (4,5 mln złotych) rozpocznie się modernizacja ulicy Wały Jagiellońskie. Przebudową zostanie objęty odcinek od ulicy Ptasiej do ulicy Wałowej. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali od dawna, gdyż stan techniczny tej drogi jest zły i wymaga pilnej poprawy. Jezdnia w tym miejscu zostanie poszerzenia, a chodniki przebudowane. W ramach tego zadania zostaną wprowadzone nowe elementy zwiększające bezpieczeństwo ruchu, które przyczynią się do lepszej ochrony jego użytkowników, a przede wszystkim pieszych.
Kompleksowe wyremontowanie tego odcinka przez Miasto, a dalej ulicy Stawowej i Łukanowskiej przez Powiat Oleśnicki zapewni sprawny ciąg komunikacyjny na całej trasie od ulicy Wałowej do ulicy Ludwikowskiej.

 

red. 

źródło: UM Oleśnica