Trwa nabór ofert w ramach programu Senior+ edycja 2022

Do 11 stycznia 2022 r. można składać oferty w ramach rządowego programu „Senior+” edycja 2022. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać wsparcie na utworzenie Dziennych Domów Senior + i Klubów Senior + oraz dofinansowanie funkcjonowania już istniejących placówek.

Składanie ofert w ramach programu Senior + w edycji na 2022 rok odbywa się w wersji elektronicznej w ramach Generatora Obsługi Dotacji, który dostępny jest na stronie internetowej das.mrips.gov.pl. Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym i wysłana za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego urzędu wojewódzkiego.

W wyniku realizacji Programu w latach 2015-2020 na wg stanu na dzień  31 grudnia 2020 r.  w województwie dolnośląskim działało 75 placówek wsparcia dziennego osób starszych w 63 jednostkach samorządu terytorialnego.  W 2021 roku powstają kolejne placówki.

Szczegóły i pytania odnośnie składanych wniosków dostępne: TUTAJ

 

źródło: DUW/