Szpital jednak na plusie

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy zamknął ubiegły rok zyskiem. Taką informację przekazał dziś Zarządowi Powiatu dyrektor Przemysław Magiera, który mówił o sytuacji finansowej placówki, ze szczególnym uwzględnieniem wyniku za 2021 r.

18 maja szpital otrzymał przelew z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na łączną kwotę 1 500 000 zł. To pieniądze na funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie, który częściowo kredytowany był z budżetu szpitala. Środki te znacząco wpłynęły na ostateczny wynik. Dzięki nim, dziś można powiedzieć, że szpital zamknął 2021 r. zyskiem wynoszącym 148 163,65 zł