Świadczenie dla osób pomagającym uchodźcom

Każdy, kto przyjął pod swój dach uchodźców w terminie od 24 lutego 2022 r. , będzie mógł liczyć na dodatek od państwa. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie na osobę.

Wzór wniosków o to świadczenie ma być udostępniony przez gminy, zaś dokumenty można będzie składać od 16 marca.
Zgodnie z zapowiedzią MSWiA, koszty pobytu Ukraińców w domach wnioskodawców będą rekompensowane z mocą wsteczną.
Nie trzeba zatem spieszyć się ze złożeniem wniosku.

Przypominamy, wsparcie to 40 zł za dzień za osobę, której udzielone zostało schronienie. Bez względu, kiedy rodzina złoży wniosek o refinansowanie, będzie ono udzielone od momentu, w którym przyjęło się pod swój dach uchodźców z Ukrainy.
Środki finansowe będą wypłacane wstecz, a nie „z góry”. Na dziś wojewoda nie przyznał Miastu Oleśnicy żadnej dotacji czy wsparcia na ten cel, kiedy to nastąpi - środki będą sukcesywnie wypłacane.

Według przepisów wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w Urzędzie Miasta Oleśnicy.
Zgodnie z przepisami Urząd Miasta jest zobligowany do zweryfikowania, czy wnioskodawca faktycznie przyjął pod swój dach uchodźców.
Wniosek o wypłatę pieniędzy wymaga wskazania danych uchodźców, których wnioskodawca przyjął pod swój dach. Takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji. Wzór wniosku ma się ukazać dzisiaj, kiedy będzie dostępny, zostanie podany na stronie Miasta Oleśnicy.

 

źródło: UM Oleśnicy/