SUPER! MOŻNA ZGŁASZAĆ ZADANIA DO OLEŚNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2025!

Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 1 mln zł. Wspólnie zdecydujmy na co przeznaczyć te pieniądze!

Zgłoś zadanie i miej realny wpływ na rozwój Twojego miasta. Może to Twój pomysł zostanie zrealizowany w 2025 roku?

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Gminy Miasta Oleśnicy, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 mln złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Miasta Oleśnicy.

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego w Mieście Oleśnicy jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

1. Zgłoszenia realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć wydatków na realizację zadań własnych Gminy Miasta Oleśnicy oraz wydatków na realizację zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zgłaszane zadania muszą być możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego.

3. Zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Oleśnicy i pozostających w jej władaniu, za wyjątkiem nieruchomości w trwałym zarządzie i użytkowaniu miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Zgłaszane zadania powinny – o ile jest to możliwe - uwzględniać uniwersalne projektowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

5. Zadanie do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić mieszkaniec Gminy Miasta Oleśnicy.

6. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 5 wymaga poparcia co najmniej 15 mieszkańców Gminy Miasta Oleśnicy.

7. Wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie można pobrać TUTAJ.

8. Zbieranie podpisów list poparcia zadań można również dokonywać poprzez platformę Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: olesnica.budzet-obywatelski.org.

9. Zadania zgłasza się wyłącznie poprzez platformę Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: olesnica.budzet-obywatelski.org.

10. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkową kosztów jego realizacji, jeśli zgłaszający jest w stanie takiej kalkulacji dokonać.

11. Z kwoty 1.000.000 zł przeznacza się kwotę 600.000 zł na zadania od 100.000 do 200.000 zł, kwotę 200.000 zł na zadania do 100.000 zł i kwotę 200.000 zł na zadania do 70.000 zł.

12. Koszt jednego zgłaszanego zadania nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł.

13. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach projektu oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie udostępnia się na platformie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego: olesnica.budzet-obywatelski.org oraz w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy.

Zgłoszenia poprzez stronę: LINK


 

red./

źródło: UM Olesnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383157

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors