Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla ucznia I LO w Oleśnicy

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje, że Jakub Kurzawa, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy, odebrał z rąk Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.

Przypominamy, że Jakub w roku 2022 uzyskał tytuł finalisty zawodów centralnych 51. Olimpiady Biologicznej oraz tytuł laureata w etapie centralnym XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Na galę w Ministerstwie Edukacji i Nauki pojechał jako reprezentant wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z Dolnego Śląska, którzy uzyskali stypendium.

Uroczystość poprowadził Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w towarzystwie wiceministrów Marzeny Machałek oraz Dariusza Piontkowskiego. Nagrodzonym towarzyszyli przedstawiciele kuratoriów oświaty, nauczyciele i rodzice stypendystów. W śród nich obecny był także Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk.

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2022 r. wpłynęły 2715 wnioski o przyznanie stypendiów ministra właściwego ds. oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022. Przyznano je 756 uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/