Strzelnice w Polsce przeżywają oblężenie. Poczta Polska także zorganizuje szkolenia dla swoich pracowników

Polacy coraz chętniej chcą zdobywać wiedzę, jak posługiwać się bronią. Strzelnice odczuwają wyraźny wzrost zainteresowania klientów indywidualnych. Nawet duże organizacje i przedsiębiorstwa zaczynają proponować szkolenia swoim pracownikom, czy to w ramach wyjazdów rozrywkowo-integracyjnych, czy też w formie podniesienia kompetencji obronnych jak ostatnio uczyniła Poczta Polska.

Zarząd poczty wprowadził program „Powitanie z bronią”, w ramach którego chce przeszkolić część pracowników z podstaw obsługiwania się bronią i strzelania. Program nie obejmie tych, którzy naukę obsługi broni mają za sobą (np. pracownicy służb ochrony), mają pozwolenia na broń i są członkami klubów strzeleckich.

Celem tej inicjatywy jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się bronią. Program wpisuje się także w szerokie spektrum innych działań zainicjowanych przez Pocztę, ukierunkowanych na wykształcenie lub wzmocnienie niezbędnych kompetencji wśród Pocztowców na wypadek sytuacji kryzysowych – wyjaśnia Daniel Witowski, Rzecznik Prasowy Poczta Polska S.A.

Rzecznik prasowy Poczty Polskiej wyjaśnia, jak będą wyglądały szkolenia pracowników:

Program „Powitanie z bronią” obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w łącznym wymiarze czterech godzin, prowadzone pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Uczestnicy szkoleń zapoznają się m.in. z zasadami bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią oraz spróbują własnych sił na strzelnicy.

Szkolenia są bezpłatne i dobrowolne. Będą organizowane w każdym województwie.

Instytucja wspiera edukację proobronną. W kwietniu Poczta Polska prezentowała szczegóły innego programu: „Ramię w ramię z WOT”. W jego ramach instytucja oferuje pracownikom, którzy służą w szeregach wojsk obrony terytorialnej benefity, m.in. dodatkowe dwa dni urlopu, darmowe szkolenia i zniżki na wakacje.

Celem realizacji programu jest budowanie świadom ości społeczeństwa obywatelskiego wśród Pocztowców oraz kształtowanie postaw proobronnych, rozwijanie poczucia przynależności państwowej i jedności narodowej. W obliczu wydarzeń, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, niezwykle ważne są umiejętności obronne obywateli – podkreśla Daniel Witowski.

To także nawiązanie do chlubnych tradycji. W okresie międzywojennym prowadzone było Pocztowe Przysposobienie Wojskowe. To m.in. dzięki niemu Pocztowcy tak dzielnie i wytrwale bronili Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 roku. – dodaje rzecznik.

Polacy chcą uczyć się strzelać

Roczne statystyki udostępnione przez policję, nie wykazują zaskakującej tendencji wzrostowej w wydawaniu pozwoleń w ostatnich latach. Każdego roku liczba osób, którym wydaje się pozwolenie, jest nieznacznie większa niż w roku poprzednim, chociaż zdarza się także odwrotnie. Obecnie wpływ na to ma zapewne trwająca wojna na Ukrainie.

Dla porównania w roku 2018 ogółem wydanych pozwoleń na broń było 16 302, w 2019 wydano ich mniej, bo 15 222, a w 2020 – było to 15 330.

W 2021 wydano 19 939 pozwoleń na broń, w tym najwięcej w celach kolekcjonerskich, następnie w sportowych i łowieckich.

Pozwolenie na broń 2022: kto może się starać i ile to kosztuje?

W Polsce pozwolenie na broń wydaje się w szczególnych celach. Są one określone w Ustawie o broni i amunicji. Osoba ubiegająca się o pozwolenie musi być pełnoletnia. Pozwolenie można więc otrzymać w celach:

  • ochrony osobistej,
  • ochrony osób i mienia,
  • łowieckich,
  • sportowym,
  • rekonstrukcji historycznych,
  • kolekcjonerskich,
  • pamiątkowych,
  • szkoleniowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać m.in. w klubach strzeleckich lub stowarzyszeniach, jak np. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Strzelecko-Kolekcjonerskie Braterstwo.eu, a przede wszystkim w rozdziale 2 Ustawy o broni i amunicji.

red./
źródło: strefabiznesu.pl/