Starostwo Powiatowe wyremontowało drogę w Szczodrowie (gmina Syców)

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1498D w miejscowości Szczodrów - etap 2.

Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni o długości 270 m wraz z wykonaniem kanału technologicznego, zjazdów, poboczy oraz przepustów pod zjazdami i jezdnią. Koszt inwestycji to 441 697 zł. Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, a inspektorem nadzoru Ryszard Potoczny z Biura Projektowego Szymon Potoczny. Termin planowanego odbioru wyznaczono na 31.05.2023 r.

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/