Starosta wręczył nauczycielkom akty nadania stopnia awansu zawodowego

Akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego odebrały dziś w Starostwie Małgorzata Trójwąs-Wika z Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy i Katarzyna Peśla z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnicy. Dokument oficjalnie wręczył im starosta Sławomir Kapica, a do gratulacji dołączyła się również naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Małgorzata Iwańska