Starosta ocenił postęp prac dwóch kluczowych inwestycji drogowych

Gospodarczą wizytę na dwóch powiatowych inwestycjach drogowych złożył 16 sierpnia starosta oleśnicki. Sławomir Kapica ocenił postęp prac na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Dobroszyckiej w Oleśnicy.

Ponadto Powiat Oleśnicki reprezentowali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk, kierownik Działu Technicznego Maria Krysiak i inspektor ds. inwestycji Danuta Strojny.
Przedstawicielami Miasta Oleśnicy byli: burmistrz Jan Bronś oraz naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Robert Kropielnicki.
Inwestycja na ul. Wojska Polskiego realizowana była na odcinku o długości około 130 m. Miasto Oleśnica dofinansowało zadanie kwotą w wysokości 70 tys. zł. Z kolei remont ul. Dobroszyckiej dotyczył 150-metrowego odcinka i sfinansowany został w całości ze środków własnych powiatu.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/