Starosta gościem oleśnickich seniorów

Za wspieranie działalności oraz podjęte wyzwanie powołania Powiatowej Rady Seniorów – dziękowali dziś staroście Sławomirowi Kapicy emeryci, renciści i inwalidzi w Sycowie. – Wytrwałości w realizacji planu na rzecz społeczności senioralnej powiatu oleśnickiego – to z kolei życzenia, jakie usłyszał od władz okręgowych związku.

Starosta Sławomir Kapica był gościem zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, kończącego obecną kadencję władz Rejonowego Oddziału PZERiI, któremu przewodniczy Marek Howański.
Jesteście państwo widoczni nie tylko na poziomie lokalnym. Wasza działalność przyczynia się do aktywizacji osób starszych, jest powodem do dumy i może być przykładem do naśladowania dla innych organizacji – dodał szef powiatu, wręczając Markowi Howańskiemu list gratulacyjny i promocyjne upominki. – To miód na nasze serca – swojej wdzięczności nie krył przewodniczący miejscowych emerytów. – Życzę każdemu związkowi tak dobrej współpracy, jak z samorządem powiatowym oraz miasta i gminy Syców – Marek Howański pokłonił się nisko staroście oraz wiceburmistrz Marzenie Guder. Włodarze nie mieli wątpliwości, że jego zaangażowanie będzie owocowało dalszym rozwojem Rejonowego Oddziału ZERiI w Sycowie.

 

red./

źródło Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

336259

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors