Sprzeczne informacje we wnioskach o dodatek węglowy i osłonowy. Co grozi?

Sprzeczne informacje we wnioskach o dodatek węglowy i osłonowy i ich konsekwencje.

W styczniu 2022 r. we wniosku o dodatek osłonowy zaznaczyłam, że tworzę gospodarstwo domowe z mężem (50 lat) i synem (28 lat). W sierpniu wniosek o dodatek węglowy złożyłam bez wskazywania w nim syna – syn złożył osobny wniosek o dodatek węglowy. Napisał w nim, że tworzy jednoosobową rodzinę mieszkając pod tym samym adresem, co rodzice. Syn bowiem wciąż mieszka z nami. Czy grożą nam jakieś sankcje za sprzeczność wniosku o dodatek osłonowy i wniosków o dodatek węglowy?

 

Jaka grozi odpowiedzialność za nieprawdę we wniosku o dodatek węglowy?

Art. 233 § 6 k.k. reguluje zasady kary za przestępstwa złożenia fałszywego oświadczenia. Z przepisu wynika, że za podanie nieprawdy we wniosku o przyznanie dodatku węglowego grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Odpowiedzialność karna grozi w przypadku złożenia przez syna wniosku o dodatek węglowy z informacją, że tworzy samodzielną rodzinę. A tak naprawdę wciąż tworzy rodzinę z Panią i mężem.

 

Kiedy można otrzymać dwa dodatki węglowe (6000 zł) na jeden adres?

Kłopoty mogą się pojawić, jeżeli tworzycie z synem gospodarstwo domowe wieloosobowe, czyli pozostajecie w faktycznym związku, wspólnie z sobą zamieszkując i gospodarując. A co innego stwierdziliście w dwóch osobnych wnioskach o dodatek węglowy.

W sytuacjach wątpliwych prawie zawsze można znaleźć pośrednie dowody wskazujące na dwa odrębne gospodarstwa domowe w domu zamieszkałym przez syna i jego rodziców. W zależności od sytuacji np. takim dowodem może być to, że syn:

1) buduje (mieszkając czasowo z rodzicami) własny dom systemem gospodarskim,

2) nabył mieszkanie w systemie "dziura w ziemi" i czeka na jego ukończenie,

3) kupił samochód bez udziału środków finansowych rodziców i nie są oni współwłaścicielami samochodu,

4) pokrywa osobno od rodziców wydatki "na życie" (jedzenie, odzież, samochód),

5) syn jest w trakcie rozwodu i wyprowadził się z mieszkania wynajmowanego z żoną,

6) syn stracił pracę i wrócił do rodzinnego domu.

 

 

źródło: samorzad.infor.pl/