Sportowe wakacje 2023 w Oleśnicy

Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Organizatorem „Sportowych wakacji 2023”.

Regulamin „Sportowych wakacji 2023”

 1. Organizatorem „Sportowych wakacji 2023”, zwanych dalej „Warsztaty sportowe”, jest Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o., z siedzibą w Oleśnicy, przy ul. Brzozowej 7.
 2. Zajęcia w ramach „Warsztatów sportowych” odbywają się w hali sportowej OKR Atol Sp. z o.o.
  i na boiskach zewnętrznych, przy ul. J. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy.
 3. Podczas trwania zajęć realizowane będą rekreacyjne formy ruchu: gry zespołowe, indywidualne, zabawy rekreacyjne, gry uzupełniające, turnieje, animowane przez opiekunów zajęć sportowych.
 4. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z roczników 2016 i starsze.
 5. „Warsztaty sportowe”, organizowane są w dniach od 26.06.2023 r. do 25.08.2023 r..
 6. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w  godzinach: 9:30–13:30, z wyłączeniem 15.08.2023 r.
 7. Uczestnicy „Warsztatów sportowych” zobowiązani są dostarczyć do opiekunów zajęć, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę obecności, a przed opuszczeniem zajęć zobowiązany jest poinformować o tym opiekuna prowadzącego zajęcia.
 9. W trakcie „Warsztatów sportowych” uczestników obowiązuje zakaz opuszczania obiektu.
 10. Wstęp na halę sportową dozwolony jest wyłącznie za zgodą lub na polecenie opiekuna prowadzącego zajęcia.
 11. Uczestnicy zajęć przed wejściem na halę sportową zobowiązani są do zmiany stroju i obuwia na sportowe.
 12. Uczestnikom „Warsztatów sportowych” kategorycznie zabrania się rozstawiania i używania sprzętu bez zgody opiekuna prowadzącego zajęcia.
 13. Podczas zajęć należy wykonywać ćwiczenia nakazane przez opiekuna.
 14. W przypadku doznanych podczas zajęć kontuzji lub urazów należy natychmiast zgłosić to opiekunowi.
 15. Wszelkie uszkodzenia sprzętu, zauważone podczas ćwiczeń należy zgłosić opiekunowi.
 16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są szanować sprzęt i urządzenia. Za wszystkie szkody powstałe podczas ”Warsztatów sportowych” z winy uczestnika zajęć, odpowiada uczestnik, w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny.
 17. Uczestnikom zajęć zabrania się włączać lub wyłączać urządzenia oświetleniowe, wentylacyjne i inne elektryczne.
 1. Uczestników zajęć obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia na teren hali sportowej napojów w szklanych opakowaniach.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie zajęć,

Z przyczyn nieleżących po stronie ATOL, w szczególności za wypadki zaistniałe w związku z nieprzestrzeganiem zasad regulaminu wewnętrznego, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników zajęć, wniesione przez nich na teren obiektu.
 2. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminów obowiązujących w obiekcie, a w szczególności regulaminu „Sportowych wakacji 2023” oraz przestrzegania poleceń opiekunów i personelu obiektu.
 3. Nieprzestrzeganie zapisów postanowień obowiązujących regulaminów będzie karane usunięciem uczestnika z „Warsztatów sportowych”
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do tymczasowego zawieszenia „Warsztatów sportowych”, w przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby uczestników (minimum 15 osób) oraz z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

red./

źródło: OKR ATOL/

Horoskop

licznik odwiedzin

383154

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors