Skorzystajcie z mikrodotacji lub wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć

6 czerwca ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw - Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska!

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw został sfinansowany ze środków Rządowego Programu NOWEFIO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Całkowita wartość zadania publicznego na lata 2021-2023: 2 250 000,00 zł

DFMI polega na udzielaniu mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć do 10 000,00 zł oraz wsparcia merytoryczne dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Główny cel zadania: wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.