Seniorzy otrzymają bonusowe 330 zł. Emerytura będzie wyższa o świadczenie pielęgnacyjne

Każdy emeryt lub rencista, który ukończy 75 lat, może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego momentu ZUS będzie wypłacał dodatkowe środki razem z głównym świadczeniem.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, choć to niejedyne warunki. Świadczenie wypłacane przez ZUS jest przeznaczone dla osób, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Liczy się także kryterium wiekowe: muszą mieć ukończone 75 lat.

— Bonus finansowy w postaci dodatku pielęgnacyjnego jest przyznawany przez ZUS automatycznie. Zakład wydaje decyzję o przyznaniu tych pieniędzy, więc każdy zainteresowany będzie o tym powiadomiony. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany. Od marca tego roku jego wysokość to 330,07 zł. ZUS przekazuje go co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym przelewa emeryturę lub rentę – przekazuje Medonetowi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego, Sebastian Szczurek.

Kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrasta z każdym rokiem. Od marca 2023 r. do lutego 2024 r. wynosiła 294,39 zł, natomiast od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. była na poziomie 256,44 zł. Od decyzji przyznającej dodatek można się odwołać w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna i nie ma możliwości jej zaskarżenia. Odwołanie można złożyć w formie papierowej korespondencji wysłanej pocztą lub osobiście, ustnie do protokołu w placówce ZUS.

Odbiorcy tego świadczenia mają również pewne obowiązki. Jeśli klient ZUS trafi do domu pomocy społecznej lub będzie przebywał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, musi poinformować o tym ZUS, ponieważ takie okoliczności mogą wpływać na prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Dodatkowo każda zmiana adresu powinna zostać zgłoszona do ZUS, gdyż korespondencja (decyzje, pisma) wysyłana na dotychczasowy adres będzie prawnie skuteczna.


red./

źródło: www.medonet.pl/

Horoskop

licznik odwiedzin

370506

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors