Rusza remont ulicy Ogrodowej w Oleśnicy

Dzisiaj rozpoczną się przygotowania do rozpoczęcia prac. Ustawiane są znaki zastępczej organizacji ruchu. W najbliższych dniach zostaną przeprowadzone roboty ziemne.

Jakie prace zaplanowano w ramach inwestycji ?

  • wymiana całej konstrukcja jezdni – obecna jest w bardzo złym stanie
  • uzupełnienie i oczyszczenie kanalizacji deszczowej w celu sprawnego odwodnienia drogi
  • przebudowa sieci gazowej i teletechnicznej

Cała inwestycja będzie realizowana w trzech etapach. Jako pierwszy wykonywany będzie odcinek od rzeki Oleśnica do ul. Spokojnej, drugi od ul. Spokojnej do wysokości budynku nr 8a, natomiast ostatni - do ul. Wrocławskiej. Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu, a planowane prace prowadzone będą przy całkowitym zajęciu jezdni ulicy Ogrodowej. Przejazd tą ulicą nie będzie możliwy. Chodniki nie będą jednak wyłączone z ruchu. Piesi będą mogli z nich korzystać. Zaplanowanych prac nie da się zrealizować w inny sposób.

W przypadku konieczności korzystania z samochodów w okresie prowadzenia robót drogowych sugerujemy ich przeparkowanie poza obręb budowy.

Zakończenie pierwszego etapu robót przewidywane jest na koniec czerwca, a całej inwestycji na drugą połowę września. O każdym kolejnym etapie robót będziemy informować na bieżąco.

Wykonawcą robót jest firma BIOBUD Piotr Schabikowski, Wartość kontraktu: 1 924 999,84 PLN

Na przebudowę drogi Miasto wydatkuje blisko 2 mln złotych.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/