Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja w Powiecie Oleśnickim lekkoatletycznej imprezy sportowej”

Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że:

1.  Uchwałą nr 553/2022 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wybrana została oferta realizacji zadania pn. „3. Memoriał płk. Wiesława Kiryka”, złożona przez Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki , ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław.

2.  Wysokość środków przyznanych  na realizację zadania wynosi 16 000 zł.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/