Rozstrzygnięcie konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego”.

Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego informuje, że:
Uchwałą nr 672/2023 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z 21 lutego 2023 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2023 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, wybrana została oferta realizacji zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w ramach współzawodnictwa sportowego szkół z terenu Powiatu Oleśnickiego” złożona przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica.

Wysokość środków przyznanych  na realizację zadania wynosi 30 500 zł

LINK do Uchwały

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/