Rozpoczęcie robót w ul. Wały Jagiellońskie – będą utrudnienia

Przetarg na modernizację ulicy Wały Jagiellońskie został rozstrzygnięty. Wyłoniono wykonawcę robót. Jest to konsorcjum firm: Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o. z Oleśnicy oraz BIOBUD Piotr Schabikowski z Sokołowic. 5 kwietnia podpisano umowę, a zaraz po świętach Wielkanocnych rozpoczną się roboty. Wartość zaplanowanych prac wynosi 5,4 mln złotych, jednak znaczna część kosztów zostanie pokryta z dofinansowania jakie Miasto pozyskało z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (4,5 mln złotych).

Czasowa organizacja ruchu drogowego przewiduje podział na dwa etapy realizacyjne. Pierwszy, odcinek od ul. Wałowej do ul. Chopina zostanie wyłączony z ruchu już 19 kwietnia czyli w najbliższy wtorek. Objazd będzie odbywał się ulicą 3. Maja i ul. Chopina. W początkowej fazie budowy zostaną wykonane prace rozbiórkowe oraz roboty związane z budową infrastruktury podziemnej. W ramach kontraktu z wykonawcą robót drogowych wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna. Swoje inwestycje będą w tym czasie wykonywali również inwestorzy zewnętrzni a wśród nich: Polskie Sieci Gazownictwa które wybudują nowy gazociąg, TAURON Nowe Technologie wybuduje nowe oświetlenie drogowe oraz OneFone wybuduje sieć telekomunikacyjną. Następnie będą realizowane roboty drogowe. Zakończenie pierwszego etapu realizacyjnego planowane jest do końca sierpnia tego roku.

Zadanie realizowane będzie przez Gminę Miasto Oleśnica - Sekcję Dróg Miejskich na podstawie porozumienia o pomocy rzeczowej z Powiatem Oleśnickim

Przebudowa drogi jest skoordynowana z drugim ważnym zadaniem drogowym Rozbudową ulic Łukanowskiej i Stawowej realizowanym przez Powiat Oleśnicki.

Wszystkich użytkowników dróg prosimy o ostrożność i rozwagę w korzystaniu z objazdów, przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

 

źródło: UM Oleśnicy/