Rocznica urodzin profesora Antoniego Cieszyńskiego

31 maja przypadła 141. rocznica urodzin profesora Antoniego Cieszyńskiego - pioniera stomatologii polskiej, naukowca, badacza, wynalazcy i społecznika urodzonego w Oleśnicy! Z inicjatywy Pana Leszka Mulki przy pomniku profesora odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca tę ważną dla naszego miasta postać.

Urodzinowe kwiaty pod pomnikiem złożył burmistrz Jan Bronś i zastępca burmistrza Edyta Małys Niczypor, przedstawiciele środowiska naukowego i delegacja młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy.

 

red./

źródło: UM Oleśnicy/