Remonty dróg gminnych i wewnętrznych – umowa została podpisana

Urząd Gminy Oleśnica zawarł kolejną umowę dotyczącą wykonania remontów dróg gminnych i wewnętrznych z kruszywa granitowego na terenie gminy.

Oprócz wykonania samych remontów, przedmiotem umowy jest także równanie i profilowanie dróg gruntowych - w tym utwardzonych kruszywem - przy użyciu równiarki drogowej i walca wibracyjnego w orientacyjnej ilości 35 000 m2.

Wykonawcą tego zadania będzie firma MGP Orkan z Wilczyc. Wynagrodzenie z tytułu wykonania robót, nie może przekroczyć kwoty 953 865,00 zł brutto. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy zostaną wykonane w terminie do 8 października lub do wyczerpania maksymalnej wartości zamówienia.

 

red./