Radni przyjęli budżet Powiatu na 2023 rok

W dniu 22 grudnia na 45 sesji powiatowi radni przyjęli nowy budżet na 2023 rok.
Za przyjęciem było 14 radnych - przeciwko 7 głosów. Budżet zakłada dochody w wysokości 154.444.510 zł  i wydatki w kwocie 164.257.784 zł.