Pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji 2024/2025

Kto może brać udział w rekrutacji uzupełniającej?
Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej (czyli po opublikowaniu list przyjętych do szkół w dniu 23 lipca 2024 r.) bezpośrednio w szkołach oraz w systemie naboru pojawi się lista wolnych miejsc pozostałych w poszczególnych szkołach. Elektroniczna rekrutacja uzupełniająca odbywa się na wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych.

W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wszyscy kandydaci.

Kandydat nieprzyjęty składa drugi wniosek w rekrutacji uzupełniającej zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Kandydat, który już jest przyjęty, ale chce się ponownie rekrutować na inne wolne miejsce w innej szkole, nie musi rezygnować z przyjętego oddziału, który potwierdził w rekrutacji podstawowej. Składa drugi wniosek w rekrutacji uzupełniającej. Decyzję o wyborze oddziału musi podjąć po publikacji list zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej. Jeżeli potwierdzi wolę nauki tam, gdzie się ponownie zakwalifikował, to składa rezygnację z podstawowego przydziału w systemie.

Kto podpisuje wniosek kandydata?
Wniosek kandydata podpisuje elektronicznie (profil zaufany) jeden z rodziców opiekunów.

Kiedy kandydat jest przyjęty do szkoły?
Kandydat sprawdza w odpowiednim terminie w szkole I wyboru, na stronie internetowej szkoły I wyboru lub na stronie rekrutacji rekrutacje.edu.wroclaw.pl, do którego oddziału i do której szkoły z listy wyborów został zakwalifikowany.

Warunkiem ostatecznego przyjęcia kandydata do oddziału w szkole jest złożenie przez niego w szkole, do której został zakwalifikowany, w określonym terminie:
- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- oryginału zaświadczenia o uzyskanych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeżeli kandydat nie złoży w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów w szkole, do której został zakwalifikowany, oznaczać to będzie rezygnację z miejsca w tej szkole.


Szczegółowo o rekrutacji 2024/2025 pisaliśmy również TUTAJ


 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

383143

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors