Przebudowa dróg powiatowych idzie pełną parą

Krótką wizytę na terenie trzech inwestycji złożył starosta oleśnicki Sławomir Kapica, którego ze stanem zaawansowania realizowanych prac zapoznał na miejscu Grzegorz Dąbrowski, naczelnik Wydziału Rozwoju, Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu. 


Pierwszą z wizytowanych inwestycji była przebudowa ul. Łukanowskiej i Stawowej w Oleśnicy – etap 2 i 3, obejmująca wykonanie około 1210 m nowej konstrukcji jezdni. Zadanie uzyskało wsparcie w ramach I edycji Polskiego Ładu, w wysokości 5 795 000 zł. Dofinansowanie miasta Oleśnicy wynosi 100 000 zł. Całkowity koszt to około 7 150 000 zł. Wykonawcą jest firma Berger Bau Polska.


Trwa również przebudowa drogi powiatowej 1500D na 6-kilometrowym odcinku Dziadowa Kłoda – Dalborowice, dofinansowana kwotą 2 850 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie gminy Dziadowa Kłoda to 200 000 zł. Całkowita wartość zadania realizowanego przez firmę Strabag wynosi około 4 200 000 zł.


Wykonanie chodnika na drodze powiatowej 1500D wraz z kanalizacją deszczową w Dziadowej Kłodzie to trzecia inwestycja, którą odwiedził starosta. Całość pochłonie łącznie około 820 000 zł, przy wsparciu miejscowego samorządu kwotą 400 000 zł. Wykonawca, firma Bud-Agro, ma za zadnie wybudować 762 m chodnika i 280 m kanalizacji.
Wszystkie te inwestycje doczekają się końca jeszcze w tym roku. W sumie na 2022 rok Powiat Oleśnicki planuje wyremontować i przebudować około 20 km dróg.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/