Projekt programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Trwają prace związane z przyjęciem programu współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

👉 Przed przyjęciem programu współpracy przez Radę Powiatu Oleśnickiego, przedkładamy do konsultacji jego projekt, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i opinie.

👉 Opinie i wnioski można składać do 15 listopada 2023 r.:

✔ za pośrednictwem poczty elektronicznej: oswiata@powiat-olesnicki.pl,

✔ drogą pocztową

✔ bezpośrednio w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, z dopiskiem: Konsultacje społeczne – „Program współpracy Powiatu Oleśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

 

red./

źródło: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy/

Horoskop

licznik odwiedzin

316881

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors