Projekt „Oleśnickie Bystrzaki – rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli publicznych w Oleśnicy” uzyskał dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Gmina Miasto Oleśnica będzie realizowała projekt "Oleśnickie Bystrzaki - rozwój oferty edukacyjnej przedszkoli publicznych w Oleśnicy", na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wezmą w nim udział wszystkie placówki, czyli 5 publicznych przedszkoli. Grupę docelową projektu stanowić będą konkretnie dzieci w wieku od 3 do 6 lat, czyli 740 dzieci:

 • Przedszkole Nr 1
 • Przedszkole Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
 • Przedszkole Nr 3
 • Przedszkole Nr 4
 • Przedszkole Nr 6

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2024r. do czerwca 2026r. Głównym jego celem jest zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji i edukacji włączającej, przy wykorzystaniu nowoczesnych form edukacji, dostosowanych do rozwijającego się świata cyfrowego i zagrożeń klimatycznych, pomocy dydaktycznych oraz sprawdzonych i nastawionych na kreatywność dzieci metod i form pracy.

Takie podejście wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności społeczno - emocjonalnych dzieci, będzie kształtowało ich umiejętności przyszłości, umiejętności cyfrowe i zielone kompetencje. Równorzędnym celem jest wzmocnienie kwalifikacji i umiejętności kadry – studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne.

Przedszkola będą realizować zadania takie jak:

 • rozwój umiejętności kluczowych oraz społeczno-emocjonalnych,
 • rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań dzieci poza edukacją formalną,
 • wsparcie zdrowia psychicznego,
 • wsparcie dzieci z potrzebami o kształceniu specjalnym,
 • działania z zakresu edukacji ekologicznej i rozwijania kompetencji zielonych, jako wstęp do działań z zakresu edukacji klimatycznej,
 • działania na rzecz budowania i wzmacniania wśród dzieci i nauczycieli umiejętności STEM/STEAM,
 • zakup wyposażenia i/lub doposażenie przedszkoli publicznych w Oleśnicy w pomoce dydaktyczne,
 • kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej
 • modernizacja pomieszczeń przedszkolnych do potrzeb realizacji procesu dydaktycznego.

Będą również realizowane zajęcia i zabawy logopedyczne, zajęcia kreatywne, naukowo – techniczno-matematyczne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,  zajęcia ruchowe i rytmiczne, zajęcia szachy/warcaby/gry logiczne, zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne oraz zajęcia o historii i tradycji regionu. Ponadto wyjazdy edukacyjne warsztaty zdrowego żywienia oraz ekologiczne akcje na rzecz swojego najbliższego otoczenia.

Warto wspomnieć, że w ramach prac budowlano - montażowo - instalacyjnych wykonany zostanie system klimatyzacji pomieszczeń przedszkolnych.

Dzięki projektowi dzieci wzmocnią kompetencje kluczowe i umiejętności społeczne, co pozwoli im przygotować się do rozpoczęcia edukacji w szkole, natomiast 67. nauczycieli wzmocni swoje kompetencje zawodowe w obszarze cyfrowym i ekologii, a także przyswoją nowoczesne narzędzia i metody wsparcia i rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kwota dofinansowania z Funduszu Europejskiego wynosi 1 639 925,32 zł, co stanowi 78,96% całkowitych kosztów projektu tj. 2 076 865 zł.

 

red./

źródło: olesnica.pl/

Horoskop

licznik odwiedzin

386016
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors